Cataract

Wat is cataract ?

Cataract noemt men de vertroebeling van de eigen lens. Het zicht wordt wazig of mistig. De kleuren zijn minder helder. Meestal is cataract een leeftijdsgebonden verschijnsel dat beide ogen treft.

Behandeling.

Soms kan de aanpassing van de bril tijdelijk beterschap brengen maar best wordt een operatie overwogen. De ingreep gebeurt meestal onder lokale verdoving (druppelanesthesie) in daghospitalisatie. Tijdens de operatie wordt de natuurlijke troebele ooglens verbrijzeld en weggezogen. Daarna wordt  een kunstlens in de plaats gezet.

Glaucoom

Wat is glaucoom ?

Glaucoom is een aantasting van de oogzenuw. De meest voorkomende oorzaak van glaucoom is verhoogde oogdruk.

Een verhoogde oogdruk leidt tot schade aan de oogzenuw met aantasting van het gezichtsveld en vermindering van de gezichtsscherpte tot gevolg.

Symptomen en behandeling

Er bestaan 2 vormen van glaucoom (gepaard met verhoogde oogdruk) chronische glaucoom en acuut glaucoom.

Bij een acuut glaucoom ( gesloten hoek glaucoom) neemt de oogdruk plots heel fel toe.  Het oog is pijnlijk en het zicht wordt snel troebel. Een snelle behandeling is nodig om blindheid te voorkomen.

Bij chronisch (open hoek) glaucoom verloopt de aantasting van de oogzenuw veel trager. Het oog is niet pijnlijk en in het begin is er ook geen visusverandering . Het zicht (gezichtsveld) vermindert over de jaren. Een vroegtijdige diagnose en behandeling kan de schade aan de oogzenuw tegenhouden. De behandeling van open hoek glaucoom bestaat uit oogdruppels eventueel laser en als laatste optie een operatie.

Preventie

Een vroegtijdige diagnose, controle 2 jaarlijks vanaf 40 jaar en elk jaar vanaf 60 jaar, kan schade aan de oogzenuw en gezichtsverlies voorkomen. Eenmaal schade aan de oogzenuw is er geen herstel meer mogelijk.

Macula Degeneratie (AMD)

Wat is de macula ?

Achteraan in het oog bevindt zicht het netvlies dat bestaat uit lichtgevoelige cellen. Het middelpunt van het netvlies heet de macula of gele vlek. De cellen in de macula zorgen ervoor dat we details en kleur kunnen waarnemen (vb. lezen, mensen herkennen)

Wat is maculadegeneratie ?

Maculadegeneratie is gekenmerkt door het afsterven van de lichtgevoelige cellen in de macula " slijtage van het netvlies" wordt het wel eens genoemd. Het centrale zicht is verminderd maar het zijzicht blijft meestal bewaard.

2 types: Bij droge maculadegeneratie gaat het zicht geleidelijk en traag achteruit. Natte  maculadegeneratie is een slijtageproces waarbij nieuwe bloedvaten groeien in het netvlies . Deze bloedvaten lekken en veroorzaken bloedingen en vochtopstapeling ter hoogte van de macula. Het zicht kan plots snel verminderen.

Symptomen.

In het begin zijn er geen of weinig symptomen. In een vergevorderd stadium ziet men een wazige vlek of heeft men een vervormd zicht.

Behandeling.

De behandeling hangt af van het type maculadegeneratie.

Bij droge  maculadegeneratie is er geen behandeling mogelijk. Een gevarieerde voeding met eventueel aanvullende voedingssupplementen kan de progressie vertragen.

Bij natte maculadegeneratie zal men meestal behandeld worden met injecties. Hiermee probeert men het zicht te stabiliseren.

Preventieve behandeling.

voedingssupplementen, gevarieerde voeding en rookstop worden aangeraden.